ВЪЗРАЖДАНЕ

21 въпроса, 21 точки

 • 1. "Мечом са българите своята свобода добили, мечом пак трябва да я добият!" (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Христо Ботев
  • Васил Левски
 • 2. Начело на Българското опълчение е .... (1 т.)

  • генарал Едуард Тотлебен
  • генерал Йосиф Гурко
  • генерал Михаил Скобелев
  • генарал Николай Столетов
 • 3. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 4. Санстефанският прелиминарен договор е подписан на ...... (1 т.)

  • 19 февруари /3 март 1877 г.
  • 19 февруари /3 март 1878 г.
  • 1 / 13 юли 1877 г.
  • 1 / 13 юли 1878 г.
 • 5. На картата са показани...... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според берлинския мирен договор
  • границите на Българската екзархия според фермана на султана от 1870 г.
  • решенията на Цариградската посланическа конференция за българските земи от 1876 г.
 • 6. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Христо Ботев
  • Васил Левски
 • 7. "История славянобългарска" е написана през...: (1 т.)

  • 1722 г.
  • 1742 г.
  • 1762 г.
  • 1772 г.
 • 8. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 9. Кой е духовникът на фотографията? (1 т.)

  • Иларион Макариополски
  • Неофит Бозвели
  • Софроний Врачански
  • екзарх Антим I
 • 10. Кое събитие е представено от художника Николай Павлович ? (1 т.)

  • Санстефанския прелиминарен договор
  • Съединението
  • решенията на Берлинския конгрес
  • решенията на Цариградската посланическа конференция
 • 11. "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира." (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 12. "Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република." "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си." "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!" (1 т.)

  • Любен Каравелов
  • Христо Ботев
  • Георги Раковски
  • Васил Левски
 • 13. Първото взаимно новобългарско светско училище в Казанлък е ...: (1 т.)

  • Куленското училище от 1834 г.
  • Калпакчийското училище от 1837 г.
  • Новенското училище от 1858 г.
  • Енинското училище от 1814 г.
 • 14. Първото взаимно новобългарско светско училище е създадено в...: (1 т.)

  • Свищов, от Емануил Васкидович, през 1815 г.
  • Плевен, от Анастасия Димитрова, през 1840 г.
  • Габрово, от Васил Априлов, през 1835 г.
  • Казанлък, от Христо Хината, през 1837 г.
 • 15. В кой ред са изброени само дейци на борбата за църковна независимост ? (1 т.)

  • Васил Априлов, Найден Геров, Неофит Рилски, Никола Богориди
  • Иларион Макариополски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, екзарх Антим I
  • Димитраки Хаджитошев, Неофит Бозвели, Стефан Богориди, Иларион Макариополски, Драган Цанков
  • Георги Мамарчев, Велчо Атанасов, Иван Кулин, Никола Филиповски
 • 16. На картата са показани...... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според Берлинския договор
  • границите на Българската екзархия според султанския ферман от 1870 г.
  • решенията на Цариградската посланическа конференция за българските земи
 • 17. Кои от изброените събития са се случили през 1824 г. : (1 т.)

  • създаването на Габровското взаимно училище
  • отпечатването на "Буквар с различни поучения"
  • протестите срещу гръцкия владика във Врачанско - начало на църковната борба
  • създаване на първото елино-българско училище в Свищов
 • 18. На картата са показани ....... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според Берлинския договор
  • границите на Българската екзархия според султанския ферман от 1870 г.
  • решенията на Цариградската посланическа конференция за българските земи от 1876 г.
 • 19. "И така българите трябва да разберат, че тям е най-потребна свобода, свобода лична и свобода народна, защото който няма лична свобода, той няма ни народност, ни свети човешки права; който не се кланя на свщената свобода, той не трябва да се кланя нито на бога." (1 т.)

  • Любен Каравелов
  • Георги Раковски
  • Христо Ботев
  • Васил Левски
 • 20. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 21. На картата са показани ...... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според Берлинския договор
  • границите на Българската екзархия според фермана от 1870 г.
  • решенията на Цариградската конференция за българските земи от 1876 г.