ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

19 въпроса, 19 точки

 • 1. ТАЗИ ГРАФИЧНА СИСТЕМА Е СЪЗДАДЕНА ОТ.... (1 т.)

  • Кирил и Методий през 863 г.
  • Кирил и Методий през 855 г.
  • Климент Охридски през IX-X век
  • Климент Охридски през X-XI век
 • 2. Независимата българска АРХИЕПИСКОПИЯ е създадена с решение на.... (1 т.)

  • Шестия вселенски събор от 681 г.
  • Шестия вселенски събор от 870 г.
  • Осмия вселенски събор от 870 г.
  • Осмия вселенски събор от 681 г.
 • 3. ТАЗИ ГРАФИЧНА СИСТЕМА Е СЪЗДАДЕНА ОТ..... (1 т.)

  • Кирил и Методий през 855 г.
  • Кирил и Методий през 851 г.
  • Климент Охридски през IX-X век
  • Климент Охридски през X-XI век
 • 4. Военно-административните области, създадени в България с реформата на хан Омуртаг се наричат.... (1 т.)

  • комити
  • теми
  • комитати
  • боили
 • 5. Светите Седмочисленици са... (1 т.)

  • Климент, Наум, Ангеларий, Сава, Горазд
  • Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангеларий, княз Борис I и цар Симеон Велики
  • Сава, Горазд, Климент, Наум, Ангеларий, Кирил и Методий
  • Кирил, Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Константин Преславски
 • 6. Кой български владетел е представен на изображението? (1 т.)

  • хан Крум
  • хан Тервел
  • хан Кубрат
  • хан Аспарух
 • 7. Картата показва териториалното разширение на България при управлението на..... (1 т.)

  • хан Крум
  • хан Маламир
  • хан Тервел
  • хан Пресиян
 • 8. Старата Велика България е основана от.... (1 т.)

  • хан Аспарух през 681 г.
  • хан Аспарух през 632 г.
  • хан Кубрат през 632 г.
  • хан Кубрат през 681 г.
 • 9. Хан Омуртаг подписва 30-годишен мирен договор с Византия през 815 г., чийто текст е запазен в.... (1 т.)

  • Хамбарлийския каменен надпис
  • Сюлейманкьойския каменен надпис
  • Маламировата летопис
  • Търновския каменен надпис
 • 10. Българите са покръстени от.... (1 т.)

  • княз Борис I
  • цар Симеон Велики
  • княз Владимир Расате
  • цар Петър I
 • 11. Най-оригиналния архитектурен паметник от Първото българско царство е ..... (1 т.)

  • Голямата базилика в Плиска
  • Кръглата /Златна/ църква в Преслав
  • църквата "Св. Димитър" в Търново
  • църквата "Св. 40 мъченици" в Търново
 • 12. Голямата военна победа на цар Симеон Велики е в битката при.... (1 т.)

  • Върбишкия проход през 811 г.
  • Константинопол през 717 г.
  • р. Ахелой през 917 г.
  • с. Ключ през 1014 г.
 • 13. "Човек и добре да живее, умира..." - текстът е от..... (1 т.)

  • Хамбарлийски надпис на хан Крум
  • Сюлеймнкьойския надпис на хан Омуртаг
  • надписа от Филипи на хан Пресиян
  • Търновския надпис на хан Омуртаг
 • 14. Хановете, управлявали България през първата половина на IX век са..... (1 т.)

  • Телериг, Кардам, Крум, Омуртаг
  • Кардам, Крум, Маламир, Пресиян
  • Пресиян, Маламир, Крум, Омуртаг
  • Крум, Омуртаг, Маламир, Кардам
 • 15. Българският владетел, удостоен с титла "кесар" е.... (1 т.)

  • хан Кубрат през 635 г.
  • хан Тервел през 705 г.
  • хан Аспарух през 680 г.
  • хан Крум през 811 г.
 • 16. На картата виждате България при управлението на.... (1 т.)

  • хан Аспарух
  • хан Тервел
  • хан Кубрат
  • хан Крум
 • 17. Столицата е преместена от Плиска в Преслав с решение на..... (1 т.)

  • княз Симеон I в първата година от управлението му
  • княз Симеон I Велики през 917 г.
  • княз Симеон I Велики през 894 г.
  • княз Борис I Михаил през 893 г.
 • 18. Картата показва териториалното разширени на България при управлението на ..... (1 т.)

  • хан Крум
  • хан Маламир
  • хан Пресиян
  • хан Тервел
 • 19. Светите братя Кирил и Методий създават ..... (1 т.)

  • кирилицата през 855 г.
  • глаголицата през 855 г.
  • кирилицата през 886 г.
  • глаголицата през 870 г.