НАЧАЛОТО НА XX век - 2

15 въпроса, 15 точки

 • 1. Коя от големите европейски държави през 20-те години на XX век е демократична президентска република с многопартийна политическа система? 1 точка (1 т.)

  • Отговор:
 • 2. Президент на САЩ по време на световната икономическа криза 1929-1933 г. е .... 1 точка (1 т.)

  • Теодор Рузвелт
  • Удроу Уилсън
  • Франклин Д. Рузвелт
  • Дейвид Лойд Джордж
 • 3. Политиката на военен комунизъм ... : 1 точка (1 т.)

  • се води от болшевиките на Ленин, включва пълна национализация, продоволствена диктатура и изплащане на заплатите в натура
  • се води от болшевиките на Ленин, включва национализация на земята и продоволствена диктатура, но все още заплатите се изплащат в пари
  • се води от Временното правителство след Февруарската революция и включва пълна национализация, продоволствена диктатура и изплащане на заплати в натура
 • 4. Коя от големите държави след Първата световна война е президентска република с двупартийна политическа система? 1 точка (1 т.)

  • Отговор:
 • 5. "Тримата големи" на Парижката мирна конференция са: 1 точка (1 т.)

  • Ленин, Хитлер и Мусолини
  • Лойд Джордж, Жорж Клемансо и Франклин Рузвелт
  • Владимир Ленин, Лойд Джордж и Удроу Уилсън
  • Удроу Уилсън, Жорж Клемансо и Лойд Джордж
 • 6. От кой документ е откъса и през коя година е издаден: 2 точки "2. Помешчическите имения, както и всички царски, манастирски и църковни земи, с всичкия им жив и мъртъв инвентар, стопански постройки и всички принадлежности преминават в разпореждане на общинските поземлени комитети ..." (1 т.)

  • Отговор:
 • 7. Свържете двойките: 4 точки (1 т.)

  • Отговор:
 • 8. Разпознайте документа и го датирайте /месец, година/: 3 точки "Чл.231.Съюзните правителства заявяват, а германия признава, че Германия и нейните съюзници са отговорни за ... всички загуби и щети...в резултат от войната..." (1 т.)

  • Отговор:
 • 9. Разпознайте документа и го датирайте /година/: 3 точки "Чл.3. Областите на запад от установените...линии и принадлежали преди на Русия, няма да бъдат повече под нейна власт..." (1 т.)

  • Отговор:
 • 10. Държавите от коя коалиция на Първата световна война представят персонажите от карикатурата? 1 точка (1 т.)

  • победените Централни сили /Германия, Австро-Унгария, Турция/
  • победените Ценртални сили /Германия, Турция, България/
  • победените държави от Централните сили /Турция, България, Австро-Унгария/
 • 11. Бенито Мусолини и НФП превръщат Италия във фашистка държава през...: 1 точка (1 т.)

  • 1919 г.
  • 1923 г.
  • 1929 г.
  • 1933 г.
 • 12. Къде събитията са подредени в правилен хронологичен ред? 2 точки (1 т.)

  • Версайски договор; Вашингтонска конференция; началото на "Голямата депресия"; Хитлер става канцлер на Германия
  • Хитлер става канцлер на Германия; Парижката мирна конференция; краят на "Голямата депресия"; конференцията във Вашингтон
  • Мусолини взема властта в Италия; започва "Голямата депресия"; Хитлер става канцлер на Германия; Гражданската война в Русия
 • 13. "Голямата депресия" е предизвикана от...: 1 точка (1 т.)

  • свръхпроизводство
  • недостиг на суровини за индустрията
  • разрушенията по време на Първата световна война
  • политиката на Франция след Първата световна война
 • 14. Коя е личността на снимката? Напишете кратък текст /3-5 изречения/ за политическата му дейност. 7 точки (1 т.)

  • Отговор:
 • 15. Интернационализмът е характерна черта на...: 1 точка (1 т.)

  • комунистическата идеология
  • фашистката идеология
  • нацистката идеология
  • демократичните държави