БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

16 въпроса, 16 точки

 • 1. Кой е духовникът на фотографията? (1 т.)

  • Софроний Врачански
  • Паисий Хилендарски
  • екзарх Антим I
  • Иларион Макариополски
 • 2. На картата са показани ...... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според Берлинския договор
  • границите на Българската екзархия според фермана от 1870 г.
  • решенията на Цариградската конференция за българските земи от 1876 г.
 • 3. Кое събитие е представено от художника Николай Павлович ? (1 т.)

  • Санстефанския прелиминарен договор
  • Съединението
  • решенията на Берлинския конгрес
  • решенията на Цариградската посланическа конференция
 • 4. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 5. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Васил Левски
  • Любен Каравелов
  • Христо Ботев
 • 6. Кой революционер е автор ? "Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република." "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си." "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!" (1 т.)

  • Васил Левски
  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Христо Ботев
 • 7. Кой революционер е автор ? "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира." (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
  • Любен Каравелов
 • 8. Кога /ден, месец, година/ и къде /в кой град/ е обесен Васил Левски ? (1 т.)

  • Отговор:
 • 9. Къде е роден Софроний Врачански ? (1 т.)

  • Отговор:
 • 10. Къде е роден Христо Ботев? (1 т.)

  • Отговор:
 • 11. Първият препис на "История славянобългарска" е направен през ... (1 т.)

  • 1722 г.
  • 1762 г.
  • 1765 г.
  • 1806 г.
 • 12. БРЦК е създаден от ..... (1 т.)

  • Георги Раковски, в Белград, през 1861 г.
  • Любен Каравелов, в Букурещ, през 1869 г.
  • Васил Левски, в Ловеч, през 1872 г.
  • Христо Ботев, в Стара Загора, през 1875 г.
 • 13. Първото взаимно новобългарско светско училище в българските земи е създадено в ..... (1 т.)

  • Габрово от Васил Априлов през 1835 г.
  • Свищов от Емануил Васкидович през 1815 г.
  • Копривщица от Найден Геров през 1846 г.
  • Болград, Бесарабия през 1859 г.
 • 14. Бойното кръщение на Българското опълчение е в боевете при .... (1 т.)

  • Стара Загора
  • Шипка
  • Шейново
  • Плевен
 • 15. Предният отряд на руската армия, който освобождава Търново, Казанлък и Стара Загора е под командването на генерал .... (1 т.)

  • Гурко
  • Столетов
  • Скобелев
  • Тотлебен
 • 16. Кое значимо историческо събитие е изобразил художникът ? Напишете кратък текст за това събитие /5-10 изречения/. (1 т.)

  • Отговор: