БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

16 въпроса, 16 точки

 • 1. Кое събитие е представено от художника Николай Павлович ? (1 т.)

  • Санстефанския прелиминарен договор
  • решенията на Цариградската посланическа конференция
  • Съединението
  • решенията на Берлинския конгрес
 • 2. На картата са показани ...... (1 т.)

  • границите на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор
  • границите на Княжество България според Берлинския договор
  • границите на Българската екзархия според фермана от 1870 г.
  • решенията на Цариградската конференция за българските земи от 1876 г.
 • 3. Кой е духовникът на фотографията? (1 т.)

  • Иларион Макариополски
  • Неофит Бозвели
  • Софроний Врачански
  • екзарх Антим I
 • 4. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 5. Кой е революционерът на фотографията? (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 6. Кой български революционер е автор на следния текст? "Мечом са българите своята свобода добили, мечом пак трябва да я добият!" (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 7. Кой български революционер е автор на следния текст? "И така българите трябва да разберат, че тям е най-потребна свобода, свобода лична и свобода народна, защото който няма лична свобода, той няма ни народност, ни свети човешки права; който не се кланя на свщената свобода, той не трябва да се кланя нито на бога." (1 т.)

  • Георги Раковски
  • Любен Каравелов
  • Васил Левски
  • Христо Ботев
 • 8. Кога /ден, месец, година/ и къде /в кой град/ е роден Васил Левски ? (1 т.)

  • Отговор:
 • 9. Къде е роден Паисий Хилендарски? (1 т.)

  • Отговор:
 • 10. Къде е роден Георги Раковски ? (1 т.)

  • Отговор:
 • 11. "История славянобългарска" е написана през... (1 т.)

  • 1722 г.
  • 1742 г.
  • 1762 г.
  • 1765 г.
 • 12. ВРО е ..... (1 т.)

  • организация от комитети в българските земи, създадена от Георги Раковски с център Белград
  • организация от комитети в българските земи, създадена от Любен Каравелов с център Букурещ
  • организация от комитети в българските земи, създадена от Васил Левски с център Свищов
  • организация от комитети в българските земи, създадена от Васил Левски с център Ловеч
 • 13. Първият освободен български град по време на Руско-турската освободителна война е .... (1 т.)

  • Русе
  • Силистра
  • Видин
  • Свищов
 • 14. Денят на Светите братя Кирил и Методий, 11 май, за пръв път е честван в град .... (1 т.)

  • Габрово
  • Пловдив
  • Копривщица
  • Свищов
 • 15. Българското опълчение е под командването на генерал .... (1 т.)

  • Гурко
  • Столетов
  • Скобелев
  • Тотлебен
 • 16. Кое значимо събитие от българската история е изобразил художникът ? Напишете кратък текст за това събитие /5-10 изречения/. (1 т.)

  • Отговор: