Матура по История и Цивилизация - Тестова част

20 въпроса, 20 точки

 • 1. Коя държава е поставена в изолация, според текста на този документ? „1. Югославия, Гърция, Румъния и Турция си гарантират взаимно сигурност на своите балкански граници. 2. Високодоговарящите се страни се задължават да се споразумеят за мерките, които ще се предприемат при възникването на евентуалните случаи, които могат да засегнат техните интереси съответно определени в това споразумение …“ Из „Балканския пакт“, 9.02.1934 (1 т.)

  • Албания
  • България
  • Черна гора
  • Хърватия
 • 2. Кое постижение на възрожденските българи е от втората половина на XIX в.? (1 т.)

  • издаване на вестник „Български орел“
  • издаване на „Буквар с различни поучения“
  • учредяване на Българската екзархия
  • откриване на елино-българско училище в Котел
 • 3. Кой е първият учител във взаимното училище в Габрово? (1 т.)

  • Неофит Рилски
  • Ботьо Петков
  • Найден Геров
  • Димитър Миладинов
 • 4. От кой договор е откъсът? „Чл. 1 България се създава в самостоятелно трибутарно княжество под върховната власт на Н.В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска (милиция)... … Чл. 13 На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името Източна Румелия... при условия на пълна административна автономия...“ (1 т.)

  • Санстефански
  • Берлински
  • Лондонски
  • Букурещки
 • 5. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития? битката при Клокотница (1); сключването на уния с Римската църква (2); провъзгласяването на българската църква за Патриаршия на събора в Лампсак (3); разгромът на латинците при Одрин (4) (1 т.)

  • 1, 2, 3, 4
  • 2, 1, 4, 3
  • 2, 4, 1, 3
  • 1, 3, 2, 4
 • 6. Коя е административната единица във Второто българско царство? (1 т.)

  • санджак
  • комитат
  • тема
  • хóра
 • 7. Коя държава променя политическата си система след Първата световна война? (1 т.)

  • САЩ
  • Франция
  • Русия
  • Великобритания
 • 8. За кой български владетел е съставено регентство поради неговото непълнолетие? (1 т.)

  • Александър Батенберг
  • Фердинанд Сакскобурготски
  • Борис ІІІ
  • Симеон ІІ
 • 9. Какъв е рангът на създадената през 870 г. автономна българска църква? (1 т.)

  • Екзархия
  • Архиепископия
  • Патриаршия
  • Епископия
 • 10. Кой хан сключва първия договор, който урежда търговските отношения между България и Византия? (1 т.)

  • Аспарух
  • Тервел
  • Крум
  • Омуртаг
 • 11. С кой официален документ България си връща Южна Добруджа? (1 т.)

  • Топханенския акт
  • Парижкия мирен договор
  • Крайовската спогодба
  • Лондонския мирен договор
 • 12. Понятието „абдикация“ се използва, за да се обясни, че: (1 т.)

  • управляващият монарх е свален насилствено от власт
  • държавният глава поема само представителни функции
  • владетелят доброволно се отказва от престола
  • парламентът ограничава правата на монарха
 • 13. Кое културно постижение е създадено в периода на Второто българско царство? (1 т.)

  • Мадарският скален релеф
  • керамичната икона на св. Теодор Стратилат
  • Преславското златно съкровище
  • ктиторските портрети в Боянската църква
 • 14. Коя от дейностите на кавхана описва текстът от надписа при Филипи? „От бога владетелят на многото българи Персиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски (…) и кавханът (отиде) при смоляните...“ (1 т.)

  • управлява страната като съвладетел и регент
  • предвожда войската по нареждане на владетеля
  • изпълнява мирна дипломатическа мисия
  • събира редовния годишен данък
 • 15. Каква е основната цел на организаторите на Деветоюнския преврат от 1923 г.? (1 т.)

  • унищожаването на Българската комунистическа партия
  • свалянето от власт на Българския земеделски народен съюз
  • детронирането на княз Фердинанд Сакскобурготски
  • изолирането на десните партии от участие в управлението на държавата
 • 16. Под натиска на кои племена се разселват българите след смъртта на хан Кубрат? (1 т.)

  • хуните
  • тюрките
  • хазарите
  • аварите
 • 17. Кои владетели са съвременници? (1 т.)

  • хан Маламир – император Роман Лакапин
  • княз Борис I – император Юстиниан ІІ
  • цар Калоян – император Балдуин Фландърски
  • цар Йоан Асен ІІ – император Карл Велики
 • 18. Каква е основната цел на Организацията на обединените нации? (1 т.)

  • да обедини въоръжените сили на държавите от Западна Европа
  • да обедини военно и политически държавите от Източна Европа
  • да гарантира световния мир и социалното равенство между народите
  • да защитава правата на страните от Третия свят
 • 19. Кое събитие е проява на „Студената война“? (1 т.)

  • атомната бомбардировка над Нагасаки
  • подписването на пакта Молотов-Рибентроп
  • изграждането на Берлинската стена
  • провеждането на Техеранската конференция
 • 20. Какво предвижда текстът от Конституцията на Народна Република България от 1947 г.? „Чл. 6. Средствата за производство в Народната Република България принадлежат на държавата (общонароден имот).“ (1 т.)

  • коопериране
  • национализация
  • индустриализация
  • планово стопанство