Матура по История и Цивилизация - Тестова част

20 въпроса, 20 точки

 • 1. Кой хан сключва първия договор, който урежда търговските отношения между България и Византия? (1 т.)

  • Аспарух
  • Тервел
  • Крум
  • Омуртаг
 • 2. Кое постижение на възрожденските българи е от втората половина на XIX в.? (1 т.)

  • издаване на вестник „Български орел“
  • издаване на „Буквар с различни поучения“
  • учредяване на Българската екзархия
  • откриване на елино-българско училище в Котел
 • 3. Понятието „абдикация“ се използва, за да се обясни, че: (1 т.)

  • управляващият монарх е свален насилствено от власт
  • държавният глава поема само представителни функции
  • владетелят доброволно се отказва от престола
  • парламентът ограничава правата на монарха
 • 4. Кои владетели са съвременници? (1 т.)

  • хан Маламир – император Роман Лакапин
  • княз Борис I – император Юстиниан ІІ
  • цар Калоян – император Балдуин Фландърски
  • цар Йоан Асен ІІ – император Карл Велики
 • 5. Каква е основната цел на организаторите на Деветоюнския преврат от 1923 г.? (1 т.)

  • унищожаването на Българската комунистическа партия
  • свалянето от власт на Българския земеделски народен съюз
  • детронирането на княз Фердинанд Сакскобурготски
  • изолирането на десните партии от участие в управлението на държавата
 • 6. От кой договор е откъсът? „Чл. 1 България се създава в самостоятелно трибутарно княжество под върховната власт на Н.В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска (милиция)... … Чл. 13 На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името Източна Румелия... при условия на пълна административна автономия...“ (1 т.)

  • Санстефански
  • Берлински
  • Лондонски
  • Букурещки
 • 7. Какъв е рангът на създадената през 870 г. автономна българска църква? (1 т.)

  • Екзархия
  • Архиепископия
  • Патриаршия
  • Епископия
 • 8. Кои държави са победители в Първата световна война? (1 т.)

  • Австро-Унгария, Великобритания, САЩ
  • Великобритания, Италия, България
  • Франция, САЩ, Великобритания
  • Франция, Сърбия, Германия
 • 9. Кое културно постижение е създадено в периода на Второто българско царство? (1 т.)

  • Мадарският скален релеф
  • керамичната икона на св. Теодор Стратилат
  • Преславското златно съкровище
  • ктиторските портрети в Боянската църква
 • 10. Представител на коя школа е българският книжовник от ХVІ в. Матей Граматик? (1 т.)

  • Търновската
  • Софийската
  • Преславската
  • Плисковската
 • 11. Кой е първият учител във взаимното училище в Габрово? (1 т.)

  • Неофит Рилски
  • Ботьо Петков
  • Найден Геров
  • Димитър Миладинов
 • 12. Кое е белег на тоталитарното управление? (1 т.)

  • равенството на гражданите пред законите
  • защитата на частната собственост
  • свободата на печата
  • липсата на политически плурализъм
 • 13. Коя от дейностите на кавхана описва текстът от надписа при Филипи? „От бога владетелят на многото българи Персиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски (…) и кавханът (отиде) при смоляните...“ (1 т.)

  • управлява страната като съвладетел и регент
  • предвожда войската по нареждане на владетеля
  • изпълнява мирна дипломатическа мисия
  • събира редовния годишен данък
 • 14. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития? битката при Клокотница (1); сключването на уния с Римската църква (2); провъзгласяването на българската църква за Патриаршия на събора в Лампсак (3); разгромът на латинците при Одрин (4) (1 т.)

  • 1, 2, 3, 4
  • 2, 1, 4, 3
  • 2, 4, 1, 3
  • 1, 3, 2, 4
 • 15. За кой български владетел е съставено регентство поради неговото непълнолетие? (1 т.)

  • Александър Батенберг
  • Фердинанд Сакскобурготски
  • Борис ІІІ
  • Симеон ІІ
 • 16. При управлението на кой цар са първите прояви на богомилството в България? (1 т.)

  • Симеон
  • Петър I
  • Борил
  • Иван Асен II
 • 17. Кое събитие е проява на „Студената война“? (1 т.)

  • атомната бомбардировка над Нагасаки
  • подписването на пакта Молотов-Рибентроп
  • изграждането на Берлинската стена
  • провеждането на Техеранската конференция
 • 18. Какво предвижда текстът от Конституцията на Народна Република България от 1947 г.? „Чл. 6. Средствата за производство в Народната Република България принадлежат на държавата (общонароден имот).“ (1 т.)

  • коопериране
  • национализация
  • индустриализация
  • планово стопанство
 • 19. Кое понятие означава общо съгласие между членовете на дадена група или общност? (1 т.)

  • прокламация
  • консенсус
  • ратификация
  • национализация
 • 20. Кое българско въстаниe избухва в същата година, в която започва Сръбско-турската война от 1876 – 1877 г.? (1 т.)

  • Нишкото
  • Априлското
  • Старозагорското
  • Видинското