Матура по История и Цивилизация - Тестова част

20 въпроса, 20 точки

 • 1. Какъв е рангът на създадената през 870 г. автономна българска църква? (1 т.)

  • Екзархия
  • Архиепископия
  • Патриаршия
  • Епископия
 • 2. Кое културно постижение е създадено в периода на Второто българско царство? (1 т.)

  • Мадарският скален релеф
  • керамичната икона на св. Теодор Стратилат
  • Преславското златно съкровище
  • ктиторските портрети в Боянската църква
 • 3. Кое понятие означава общо съгласие между членовете на дадена група или общност? (1 т.)

  • прокламация
  • консенсус
  • ратификация
  • национализация
 • 4. За кой български владетел е съставено регентство поради неговото непълнолетие? (1 т.)

  • Александър Батенберг
  • Фердинанд Сакскобурготски
  • Борис ІІІ
  • Симеон ІІ
 • 5. Кое българско въстаниe избухва в същата година, в която започва Сръбско-турската война от 1876 – 1877 г.? (1 т.)

  • Нишкото
  • Априлското
  • Старозагорското
  • Видинското
 • 6. Каква е основната цел на Организацията на обединените нации? (1 т.)

  • да обедини въоръжените сили на държавите от Западна Европа
  • да обедини военно и политически държавите от Източна Европа
  • да гарантира световния мир и социалното равенство между народите
  • да защитава правата на страните от Третия свят
 • 7. Заедно с коя друга държава България е приета в Европейския съюз? (1 т.)

  • Гърция
  • Румъния
  • Полша
  • Чехия
 • 8. Кой хан сключва първия договор, който урежда търговските отношения между България и Византия? (1 т.)

  • Аспарух
  • Тервел
  • Крум
  • Омуртаг
 • 9. Коя е административната единица във Второто българско царство? (1 т.)

  • санджак
  • комитат
  • тема
  • хóра
 • 10. С кой официален документ България си връща Южна Добруджа? (1 т.)

  • Топханенския акт
  • Парижкия мирен договор
  • Крайовската спогодба
  • Лондонския мирен договор
 • 11. Под натиска на кои племена се разселват българите след смъртта на хан Кубрат? (1 т.)

  • хуните
  • тюрките
  • хазарите
  • аварите
 • 12. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития? битката при Клокотница (1); сключването на уния с Римската църква (2); провъзгласяването на българската църква за Патриаршия на събора в Лампсак (3); разгромът на латинците при Одрин (4) (1 т.)

  • 1, 2, 3, 4
  • 2, 1, 4, 3
  • 2, 4, 1, 3
  • 1, 3, 2, 4
 • 13. Каква е основната цел на организаторите на Деветоюнския преврат от 1923 г.? (1 т.)

  • унищожаването на Българската комунистическа партия
  • свалянето от власт на Българския земеделски народен съюз
  • детронирането на княз Фердинанд Сакскобурготски
  • изолирането на десните партии от участие в управлението на държавата
 • 14. Представител на коя школа е българският книжовник от ХVІ в. Матей Граматик? (1 т.)

  • Търновската
  • Софийската
  • Преславската
  • Плисковската
 • 15. Кой е първият учител във взаимното училище в Габрово? (1 т.)

  • Неофит Рилски
  • Ботьо Петков
  • Найден Геров
  • Димитър Миладинов
 • 16. Понятието „абдикация“ се използва, за да се обясни, че: (1 т.)

  • управляващият монарх е свален насилствено от власт
  • държавният глава поема само представителни функции
  • владетелят доброволно се отказва от престола
  • парламентът ограничава правата на монарха
 • 17. Кои владетели са съвременници? (1 т.)

  • хан Маламир – император Роман Лакапин
  • княз Борис I – император Юстиниан ІІ
  • цар Калоян – император Балдуин Фландърски
  • цар Йоан Асен ІІ – император Карл Велики
 • 18. Коя държава е поставена в изолация, според текста на този документ? „1. Югославия, Гърция, Румъния и Турция си гарантират взаимно сигурност на своите балкански граници. 2. Високодоговарящите се страни се задължават да се споразумеят за мерките, които ще се предприемат при възникването на евентуалните случаи, които могат да засегнат техните интереси съответно определени в това споразумение …“ Из „Балканския пакт“, 9.02.1934 (1 т.)

  • Албания
  • България
  • Черна гора
  • Хърватия
 • 19. Кои държави са победители в Първата световна война? (1 т.)

  • Австро-Унгария, Великобритания, САЩ
  • Великобритания, Италия, България
  • Франция, САЩ, Великобритания
  • Франция, Сърбия, Германия
 • 20. Коя държава променя политическата си система след Първата световна война? (1 т.)

  • САЩ
  • Франция
  • Русия
  • Великобритания