Матура по Български Език и Литература - Тестова част - 29 август 2016

20 въпроса, 20 точки

 • 1. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка? (1 т.)

  • Днес в залата направих целия комплект упражнения и съм много доволна.
  • Изпитах смесени чувства и емоции след срещата със своя стар приятел.
  • В своето обращение към служителите той посочи, че ще се справят с кризата.
  • По време на пролетните промоции можете да купите тези обувки за 30 лева.
 • 2. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (1 т.)

  • Новият проект на стадиона беше изготвен от архитекта в уговорения срок, но началото на строежа беше отложено с няколко месеца.
  • Наградите, които ще бъдат раздадени на победителите в маратона са подредени на видно място пред централната трибуна.
  • За да мине пътуването ни към морето по-леко, вземаме на автостоп двойка скандинавци, с които разговаряме на английски.
  • Прахът полепва по лицата и дрехите ни, вятърът разбърква мислите ни, когато навлизаме в този непознат и враждебен свят.
 • 3. Цитат, поставен в началото на произведение и имащ връзка с неговото съдържание, се нарича: (1 т.)

  • експозиция
  • мото
  • анафора
  • поанта
 • 4. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? (1 т.)

  • В конкуренция за приза „Златно мезе“ са карловската и горнооряховската луканка.
  • Нежният и загадъчен поглед на невинната девойка покорява завинаги Яворов.
  • Свеща бавно догаряше и с нея си отиваше целият свят, създаден от мечтите ѝ.
  • Лентата се пази в Българската национална телевизия при специални условия.
 • 5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • Редица български учени имат принос в областта на биологията.
  • През нощта корабът навлезе в чужди териториални води.
  • Българите постигат значителни успехи във войните със Византия.
  • На пътя му застана прегърбена старица с голям вързоп на гърба.
 • 6. В коя от посочените творби се открива идеята за саможертвата в името на родината? (1 т.)

  • „Градушка“
  • „Помниш ли, помниш ли...“
  • „Левски“
  • „Ралица“
 • 7. В кой ред фразеологичното словосъчетание е синоним на израза внимавам какво говоря? (1 т.)

  • излезе ми приказка
  • пускам приказки
  • не вземам от приказка
  • меря си приказките
 • 8. В кой от редовете е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • смешен, порядъчен, заснежен
  • неуловим, неувяхващ, неоживен
  • амбиции, геройство, претенции
  • безкръвен, повръхностен, задължен
 • 9. Кой от посочените герои на Елин Пелин въплъщава творческото, безкористното отношение към труда? (1 т.)

  • Лазо
  • Рустем
  • Станчо
  • Лазар Дъбака
 • 10. Поривът към волност и простор е характерен за творбите на: (1 т.)

  • Иван Вазов
  • Атанас Далчев
  • Пенчо Славейков
  • Елисавета Багряна
 • 11. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • Водещите дизайнери представиха колекциите си, в които преобладаваха небесносиньото и бялото.
  • След като прекрати активната си спортна дейност, той стана старши треньор на отбора.
  • В своите стихотворения поетът изобличава користолюбивата природа на всички лъже-патриоти.
  • През тази година кандидатстудентската кампания за чуждестранните университети ще стартира по-рано.
 • 12. Кой от посочените автори е представител на естетическия индивидуализъм в българската литература? (1 т.)

  • Христо Ботев
  • Христо Смирненски
  • Пенчо Славейков
  • Никола Вапцаров
 • 13. Какво е подчертаното изразно средство? "Да те пресрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо..." (1 т.)

  • метонимия
  • литота
  • епитет
  • алегория
 • 14. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? В администрацията на ведомството по два от проектите (А) вече работят трима икономисти (Б). Очаква се през следващата седмица да се включат още няколко експерта (В) с обобщени данни за 123 града (Г). (1 т.)

  • (А)
  • (Б)
  • (В)
  • (Г)
 • 15. В кой ред е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • пълнеж, пестелив, площад
  • изкарам, предскажа, подскок
  • надеждна, честна, кръстче
  • гонидба, сглобя, отбрана
 • 16. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • С традиционни шествия в цялата страна ще бъде отбелязан Денят на Българската просвета и култура и на славянската писменост.
  • През този ден без предварителна заявка може да посетите сградата на Народното Събрание, за да я разгледате.
  • През Ранното Възраждане се създават предпоставки за преодоляване на изолираността на българското общество от останалия християнски свят.
  • В началото на всяка учебна година ученици и учители поднасят цветя пред паметника на Патриарх Евтимий.
 • 17. Гочоолу, Дочоолу и Гуньо Адвокатина са герои от творба на: (1 т.)

  • Алеко Константинов
  • Гео Милев
  • Елин Пелин
  • Иван Вазов
 • 18. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? (1 т.)

  • Този текст е формулиран през 1896 г. в съответствие с руския и с унгарския закон.
  • За да защитиме добре позицията си, е необходимо да я аргументираме убедително.
  • Свидетелят е видял нападението, гледайки през прозореца на жилището си.
  • В статията екипът, провел проучването, анализира и обобщава резултатите.
 • 19. От коя творба е посоченият откъс? Грешна беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна. И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и най-коравите сърца, жалост и доброта светна в очите на мъже и на жени. (1 т.)

  • „Железният светилник“
  • „Албена“
  • „Гераците“
  • „Шибил“
 • 20. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (1 т.)

  • Скъпите експонати от новата изложба ще пристигнат във вторник, или в сряда сутринта.
  • Трогателните думи на човека до мене, изречени спонтанно и съвсем искрено, ме развълнуваха.
  • Подмамени от намаления преди празниците, тълпи от клиенти превзеха централната градска улица.
  • Пилотът на самолета обаче веднага ни информира относно причините за промяната в маршрута.