Матура по Български Език и Литература - 18 май 2016

22 въпроса, 22 точки

 • 1. В коя от думите НЕ е допусната граматична грешка? Предлагаме 100 комплекти (А) от най-новия ни продукт в 16 търговски обекти (Б) на територията на страната. Няколко обучени консултанти (В) вече представиха продукта пред повече от 200 клиента (Г). (1 т.)

  • комплекти (А)
  • обекти (Б)
  • консултанти (В)
  • клиента (Г)
 • 2. Катерина и Рафе Клинче са герои от творбата: (1 т.)

  • „Под игото“
  • „Железният светилник“
  • „Тютюн“
  • „Гераците“
 • 3. В кое от изреченията е допусната лексикална грешка? (1 т.)

  • За да има разбирателство в семейството, всички трябва да правят компромиси.
  • Дядото влезе и поздрави дъщеря си, която пъргаво и чевръсто приготвяше обяда.
  • Раболепното му поведение отблъскваше всички – и познати, и колеги, и приятели.
  • Вчера постъпиха две нови молби за отпускане на допълнителна помощ за лечение.
 • 4. Какво е подчертаното изразно средство (снеговита) ? Но мина зима ___снеговита____, отиде пролет дъждовита и знойно лято позлати до вчера злачни широти. (1 т.)

  • метафора
  • хипербола
  • сравнение
  • епитет
 • 5. Мотото „Радка на порти стоеше, отдолу иде Мустафа…“ е от разказа: (1 т.)

  • „Последна радост“
  • „През чумавото“
  • „Другоселец“
  • „Шибил“
 • 6. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (1 т.)

  • В региона се намират залежи от никелови руди, фосфати, злато, въглища и мед.
  • Тук ще намерите огромна колекция от филми, спечелили награди през годините.
  • Рано сутринта хуквам по пустите улици на града, надбягвайки се с времето.
  • Нашите любезни спонсори да кажем, ще финансират провеждането на анкетата.
 • 7. В кой ред всички стихотворения са написани от Никола Вапцаров? (1 т.)

  • „Завод“, „Сън“, „Песента на човека“
  • „Кино“, „Повест“, „История“
  • „Песен за човека“, „Ний“, „Прощално“
  • „Вяра“, „Борбата е безмилостно жестока…“, „Сън“
 • 8. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (1 т.)

  • Не мога да си обясня поведението на хора, способни да предадат приятелите си, нито мотивите, поради които постъпват така.
  • Археологът каза, че повече информация за датировката на пръстена ще може да даде едва, когато са готови резултатите от анализа.
  • Когато се връщам назад в годините, за пореден път се убеждавам, че работата ми като психолог в това училище е била полезна за много хора.
  • Ако доставката на поръчана стока се забави, клиентът има право да откаже покупката, а търговецът е длъжен да възстанови платената сума.
 • 9. В кое от посочените произведения промените, настъпили с народа, метафорично са определени като пиянство? (1 т.)

  • „Чичовци“
  • „Железният светилник“
  • „Тютюн“
  • „Под игото“
 • 10. В кой от редовете е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • изпели, заблестели, пожълтели
  • необмислен, неустоим, неубясним
  • действие, привилегии, крайъгълен
  • понесъл, дочакал, изтъргувал
 • 11. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • Специфично за българската именна система в миналото е удвояването на владетелските и на аристократичните имена.
  • След наводненията в България в медиите излезе информация, че потенциална опасност създават около 700 водоема в страната.
  • Учените от Великобритания откриха, че редовната консумация на пресни ябълки удължава живота със 17 години.
  • Любопитно е, че в този шампионатен мач един срещу друг ще се изправят синът и зетът на известния футболен деятел.
 • 12. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? (1 т.)

  • Сутринта съобщиха, че през деня се очакват интензивни валежи в южната и в западната част на страната.
  • Трябва да преодоляваме трудните моменти в живота, да не се отчайваме, а да се опитваме да мислиме положително.
  • Слънцето бавно се издигаше над хоризонта, огрявайки всички кътчета на сгушената в полите на планината долина.
  • Уважавал съм винаги своите приятели и съм им вярвал, защото те са истинската ми опора в трудни моменти.
 • 13. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • Разбрах, че това е първото гостуване на известния балетмайстор у нас
  • Родопските губери привличаха вниманието с ярко червените си цветове.
  • В уморените бледосини очи на жената се появиха сълзи на признателност.
  • В районите с голяма надморска височина вирее вечнозелена растителност
 • 14. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • игрив, деспод, биолог
  • исписан, безкраен, ловка
  • честно, злостна, вносна
  • сбиване, гонидба, сбогом
 • 15. Коя от изброените творби НЕ е поема? (1 т.)

  • „Cis moll“
  • „Черна песен“
  • „Ралица“
  • „Септември“
 • 16. Кое от посочените фразеологични словосъчетания е различно по смисъл от останалите? (1 т.)

  • през куп за грош
  • през девет баира
  • пет за четири
  • през пръсти
 • 17. В коя от посочените творби се откриват елементи на символизма? (1 т.)

  • „Ралица“ на Пенчо Славейков
  • „Повест“ на Атанас Далчев
  • „Песента на човека“ на Пейо Яворов
  • „Завод“ на Никола Вапцаров
 • 18. Идеята за изключителната личност, която в страданието осъществява духовното си себепостигане, е характерна за творчеството на: (1 т.)

  • Пенчо Славейков
  • Гео Милев
  • Елисавета Багряна
  • Атанас Далчев
 • 19. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка? (1 т.)

  • Малките и големи ученици вече влизаха в час, когато удари звънецът.
  • Тихата и прохладна майска утрин изпълни всички с вяра и с надежда
  • Видя колко е часа и устремено се запъти към мястото на уговорената среща.
  • В Изпълнителна агенция по горите обявиха свободните работни места.
 • 20. Коя творба на Христо Ботев представя идеята за неразривното обвързване на свободата с юнашката смърт? (1 т.)

  • „Майце си“
  • „Обесването на Васил Левски“
  • „Елегия“
  • „На прощаване“
 • 21. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? (1 т.)

  • На празника Голяма Богородица манастирът се изпълни с хора.
  • Петър Велики придава европейски облик на големите руски градове.
  • Пипи Дългото чорапче е любима героиня на много деца и възрастни.
  • Въстанието на Спартак разклаща устоите на Робовладелското общество.
 • 22. От кой разказ е посоченият откъс? „Мен сигурно там ще ме турят – мислеше той, – чакай барем с време да стигна. Не съм за рая аз, сиромах човек… рая е направен за големците и за богатите. С тия дрипи и тия попукани ръце кой ще ме пусне там! Осемдесет години теглих и страдах като куче, та сега ли рахат ще видя? Истина, гледал съм по божия правина да живея, ама кой те пита. Нима Господ ще седне да води сметка на такива като мене? Нас ни са записали у дяволския тефтер още кога сме се родили… Се да съм бил прав, па съм сгрешил барем веднъж в пиянство! А пиех! От тегло и от мъка пиех, наистина ..." (1 т.)

  • „На оня свят“
  • „Дядо Йоцо гледа“
  • „Ветрената мелница“
  • „Серафим“