ПРОГРАМА PAINT - Информационни технологии 5 клас

12 въпроса, 12 точки

 • 1. Компютърната графика се занимава със: (1 т.)

  • начините и обработката на цветовете
  • начините и обработката на документи
  • начините и обработката на графични изображения
  • начините и обработката на файловете
 • 2. Графичен редактор е: (1 т.)

  • компютърна програма за създаване и обработка на игри
  • компютърна програма за създаване и обработка на графични изображения
  • компютърна програма за създаване иобработка на текст
  • компютърна програма за създаване и обработка на видео
 • 3. Какво е предназначението на инструмент № 5? (1 т.)

  • взима цвят от картината
  • оцветява картината
  • рисува върху картината
  • прави фонна картината
 • 4. Посочете кой от инструментите се използва за рисуване със свободна ръка. (1 т.)

  • № 1
  • № 2
  • № 4
  • № 5
 • 5. Що е пиксел? (1 т.)

  • градивна част на растерното изображение
  • градивна част на векторното изображение
  • градивна част на цветното изображение
  • градивна част на чернобялото изображение
 • 6. Кои са основните три цвята, съставящи цветовата палитра. (1 т.)

  • Червен, зелен, син
  • Червен, жълт, син
  • Син, зелен, жълт
  • Зелен, червен, жълт
 • 7. Кои от посочените файлови формати са графични (1 т.)

  • RGB, PPT, TXT
  • RGB, GIF, DOC
  • RGB, JEPG, PNG
  • RGB, GIF, XLS
 • 8. Цветовия модел характеризира: (1 т.)

  • начина по който се образуват цветовете
  • палитра от цветове в програмата
  • инструментите за оцветяване
  • всички формати на изображението
 • 9. Видове графични изображения? (1 т.)

  • Цветни и Чернобели
  • Растерни и цветни
  • Векторни и цветни
  • Растерни и векторни
 • 10. Какво е действието на цвят №1 (1 т.)

  • Цвят за добавяне на ефект
  • Цвят с който се рисува в момента
  • Цвят с който се украсява
  • Допълнителен цвят
 • 11. С инструмент №2 запълваме: (1 т.)

  • Само избраната част от изображението
  • Само затворени контури
  • Само цветни места
  • Само фона на изображението
 • 12. Какво е предназначението на инструмент №3 (1 т.)

  • Извежда текст
  • Извежда правоъгълник
  • Извежда буквата А
  • Чертае триъгълни форми