Растения

10 въпроса, 10 точки

 • 1. Кои са частите на растенията? (1 т.)

  • корен, стъбло, корона, клони
  • корен, стъбло, листа, цвят, плод
  • корен, стъбло, листа, цвят, клони
 • 2. С коя част растенията дишат? (1 т.)

  • стъбло
  • корен
  • листа
 • 3. Какво е нужно на растенията? (1 т.)

  • топлина, светлина, вода, въздух, почва
  • светлина, тъмнина, вода, въздух, почва
  • топлина, светлина, вода, въздух, пясък
 • 4. В коя част на растенията се намират семената? (1 т.)

  • корен
  • цвят
  • плод
 • 5. Какво липсва на второто растение? (1 т.)

  • вода
  • светлина
  • въздух
 • 6. Какви видове растения според стъблото има? (1 т.)

  • треви, храсти, гъби
  • треви, храсти, дървета
  • храсти, дървета, цветя
 • 7. Борът е (1 т.)

  • широколистно дърво
  • храст
  • иглолистно дърво
 • 8. Храстът е (1 т.)

  • дрян
  • шипка
  • къпина
 • 9. Кокичето е (1 т.)

  • храст
  • дърво
  • тревисто
 • 10. Растенията с крехки нежни стъбълца са (1 т.)

  • храсти
  • треви
  • дървета